Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty i kontaktu!       +48 500 253 842      +48 502 832 474       kontakt@lethewarszawa.pl              Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty i kontaktu!       +48 500 253 842      +48 502 832 474       kontakt@lethewarszawa.pl              

Transport zmarłych i rodziny

trumna

Transport zmarłych to nieodłączna część działalności firm pogrzebowych, który obejmuje całość działań związanych z przemieszczeniem ciała zmarłego z miejsca zgonu do miejsca pochówku. Proces ten może obejmować również transport zwłok międzynarodowy. W ramach transportu związanego pogrzebem, oferowany jest także przewóz członków rodziny zmarłego.

Do uroczystości pogrzebowej podstawiamy karawany marki Mercedes. W zależności od oprawy i pogrzebu, mogą to być nawet dwa lub trzy karawany.

Transport zwłok na terenie Polski

Transport zwłok na terenie Polski może być realizowany zarówno przez specjalistyczne przedsiębiorstwa pogrzebowe, jak i przez samą rodzinę zmarłego, której obowiązkowe jest jednak przestrzeganie odpowiednich procedur i norm. Głównym dokumentem koniecznym do przeprowadzenia transportu zwłok jest karta zgonu wystawiona przez lekarza potwierdzająca przyczynę śmierci osoby. Dodatkowo, przedsiębiorstwo pogrzebowe powinno posiadać uprawnienia do usług związanych z transportem zmarłych oraz spełniać wszelkie wymogi sanitarne i techniczne.

Ponadto, transport zwłok powinien być przeprowadzony specjalnym środkiem transportu, wyposażonym m.in. w zamkniętą przestrzeń ładunkową oraz odpowiednie uchwyty do przenoszenia trumny. Właściwe umocowanie trumny w pojeździe jest kluczowe ze względu na bezpieczeństwo oraz szacunek dla ciała zmarłego.


Transport zwłok – proces, który wymaga wiedza i doświadczenia

Transport zmarłych to proces, który wymaga nie tylko odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, ale także szacunku oraz troski o godność osoby zmarłej. Dlatego warto wybrać profesjonalną firmę pogrzebową, która spełnia wszystkie wymogi prawne i sanitarne, a także dysponuje właściwym sprzętem oraz wykwalifikowanym personelem. Warto również pamiętać, że koszty związane z transportem zwłok mogą być różne w zależności od rodzaju usług i odległości, dlatego warto wcześniej sprawdzić oferty i dokonać wyboru zgodnie z własnymi potrzebami oraz możliwościami finansowymi.

Nasze usługi w zakresie transportu zmarłych

W usłudze transportu zmarłych nasz zakład pogrzebowy z Warszawy proponuje Państwu:

  • odbiór zmarłego z domu rodzinnego, domu opieki, hospicjum, szpitala,
  • kondukty pogrzebowe na cmentarzu lub w innych miejscach do tego wyznaczonych,
  • kondukty pogrzebowe wyznaniowe z udziałem księdza,
  • kondukty pogrzebowe świeckie z udziałem mistrza ceremonii,
  • kondukty pogrzebowe z odprowadzeniem do grobu i modlitwą księdza.

Wykonujemy 24 h eksportację, czyli odbiór ciała zmarłego ze wskazanego przez Państwa adresu. Następnie ciało przewozimy do naszej chłodni, gdzie w dniu pogrzebu odbywa się ostatnie pożegnanie dla najbliższej rodziny zmarłego.