Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty i kontaktu!       +48 500 253 842      +48 502 832 474       kontakt@lethewarszawa.pl              Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty i kontaktu!       +48 500 253 842      +48 502 832 474       kontakt@lethewarszawa.pl              

Kremacja zwłok

świeczki

W ostatnich latach, kremacja zdobywa coraz większą popularność jako alternatywa dla tradycyjnych pochówków. W miastach takich jak Warszawa, liczba osób decydujących się na spopielanie zmarłych stale rośnie, co wynika z różnych przyczyn - zarówno praktycznych, jak i światopoglądowych.

Zgodnie z polskim prawem, kremacja jest dopuszczalna jako sposób związany z pochówkiem. Decyzja o spopielaniu przysługuje najbliższym zmarłego, którzy muszą wyrazić na to pisemną zgodę. W przypadku braku takiej zgody, organy opieki społecznej mogą zadecydować o kremacji zwłok, jeśli nie uda się ustalić rodziny zmarłego lub rodzina ta nie będzie w stanie pokryć kosztów pochówku. Należy pamiętać, że przed rozpoczęciem procesu spopielania, trzeba uzyskać odpowiednie zaświadczenia ze szpitala lub innej placówki leczniczej dotyczące przyczyny śmierci oraz zgody na kremację.


Kremacja Warszawa - dlaczego warto rozważyć tę opcję

Coraz więcej osób przekonuje się do idei kremacji jako sposobu pochówku bliskich zmarłych. Przede wszystkim wynika to z ograniczonej ilości miejsca na cmentarzach miejskich. Kremacja zwłok Warszawa pozwala na znaczne zmniejszenie przestrzeni potrzebnej do pochówku, a także wiąże się z mniejszymi wydatkami. Ponadto dla wielu osób ważne jest również podejście ekologiczne - kremacja to proces bardziej przyjazny środowisku niż tradycyjny pochówek.

Kremacja zwłok jest coraz popularniejsza również ze względów światopoglądowych. Współcześnie coraz więcej osób uważa, że to, co najważniejsze w życiu człowieka - jego uczucia, wspomnienia czy wartości - istnieje niezależnie od ciała, dlatego opcja kremacji nie odbiera godności zmarłemu.

Jak wygląda kremacja zwłok?

Kremacja Warszawa jest to proces spopielenia ciała w odpowiedniej trumnie kremacyjnej. Spopielenie zwłok odbywa się w specjalnym piecu kremacyjnym. Wszelkie kwestie związane z kremacją uregulowane są wymogami sanitarnymi. Trumna do kremacji nie może być lakierowana, zaś urna ma zawierać od 3,5 do 5 litrów. Do trumny kremacyjnej nie można wkładać rzeczy, które zawierają m.in. baterie, akumulatory czy materiały plastikowe. Nie może tam być również innych przedmiotów łatwopalnych i płynnych. Sam proces kremacji trwa 2 do 4 godzin, zaś proces końcowy to studzenie prochów.

Spopielarnia zwłok Warszawa

Kremację zwłok możemy zorganizować w obecnych czasach praktycznie z dnia na dzień, gdyż już w samej Warszawie funkcjonują dwie spopielarnie zwłok t.j. na cmentarzu Komunalnym Północnym i Południowym oraz inne prywatne firmy pogrzebowe w obrębie warszawskim.

Jakie są zalety kremacji zwłok?

Organizujemy kremacje w Warszawie i okolicach. Wybór takiej formy pochówku ma wiele zalet, choć warto zaznaczyć, że decyzja o kremacji lub tradycyjnym pochówku w trumnie powinna być osobista i podejmowana zgodnie z własnymi przekonaniami i preferencjami, jak również zgodnie z tradycjami i wymaganiami kulturowymi lub religijnymi. Kremacja jest zwykle tańsza niż tradycyjny pochówek w trumnie, ponieważ nie wymaga zakupu grobu ani kosztownych usług pogrzebowych związanych z przygotowaniem trumny i jej transportem. Umożliwia ona też zaoszczędzenie miejsca, które jest coraz bardziej cenne w wielu regionach świata, gdzie dostępne są niewielkie cmentarze i brakuje miejsca na nowe groby. Jest ona też uważana za bardziej ekologiczną niż tradycyjny pochówek w trumnie, ponieważ nie wpływa na zanieczyszczenie gleby. Kremacja jest dopuszczalna w większości religii i kultur, co umożliwia rodzinom wybór pomiędzy tradycyjnym pochówkiem w trumnie a spaleniem zwłok, w zależności od ich wierzeń i przekonań.

Zgodnie z polskim prawem, po kremacji urna z prochami musi zostać pochowana w grobowcu lub kolumbarium.