/ Usługi
/ Transport zmarłych i rodziny

Transport zmarłych i rodziny

Do uroczystości pogrzebowej podstawiamy karawany z pod gwiazdy mercedesa, w zależności od oprawy i pogrzebu, mogą to być nawet dwa lub trzy karawany.

W usłudze transportu zmarłych nasz zakład pogrzebowy z Warszawy proponuje Państwu:

odbiór zmarłego z domu rodzinnego, domu opieki, hospicjum, szpitala,

kondukty pogrzebowe na cmentarzu lub w innych miejscach do tego wyznaczonych,

kondukty pogrzebowe wyznaniowe z udziałem księdza,

kondukty pogrzebowe świeckie z udziałem mistrza ceremonii,

kondukty pogrzebowe z odprowadzeniem i modlitwą księdza do grobu.

Wykonujemy 24 h eksportację, czyli odbiór ciała zmarłego ze wskazanego przez Państwa adresu. Następnie ciało przewozimy do naszej chłodni, gdzie w dniu pogrzebu odbywa się ostatnie pożegnanie dla najbliższej rodziny zmarłego.

Międzynarodowy transport zmarłych

Międzynarodowy transport zmarłych – usługa, którą mogą Państwo u nas zamówić. W przypadku takiej potrzeby uprzejmie prosimy o kontakt z nami celem uzgodnienia szczegółów.

Po ustaleniu w/w wariantów wykonania uroczystości podpisujemy umowę i ustalamy, czy pogrzeb ma być kredytowany poprzez zasiłek ZUS/KRUS, czy też zostanie opłacony gotówką. Jeśli po wykonaniu kosztorysu i kredytowaniu w ZUS usługa pogrzebu wyniesie większą kwotę niż zasiłek pogrzebowy tj. 4000 pln, to Państwo dopłacają do różnicy poniesionych kosztów pochówku. Natomiast jeśli koszt będzie niższy, to różnicę zwracamy Państwu przy podpisaniu umowy. Następnie pozostaje nam część logistyczna i wykonanie usługi dla Państwa.


Transport rodziny

Transport rodziny zmarłego to sprawa, o której warto, abyśmy pamiętali. W dniu pogrzebu możemy zorganizować dla najbliższej rodziny zmarłego autokary bądź minibusy.

Transport dla uczestników pogrzebu jest gwarantowany przez profesjonalną firmę, jaką jest Mazurkas Transport. Autokary są podstawiane na życzenie klienta pod wskazany adres – zwykle adres kościoła – skąd uczestnicy pogrzebu zostają przewożeni na cmentarz pochówku zmarłego. Po ceremonii goście są odwożeni pod ustalony przez rodzinę kościół bądź adres.

  Kontakt

  500 253 842

  kontakt@lethewarszawa.pl

  ul. Floriańska 6 lok. U1 03-707 Warszawa
  wejście od Jagiellońskiej vis a vis Teatr Baj

  ul. Rechniewskiego 14
  kościół św. Patryka (Gocław)
  03-980 Warszawa