Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty i kontaktu!       +48 500 253 842      +48 502 832 474       kontakt@lethewarszawa.pl              Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty i kontaktu!       +48 500 253 842      +48 502 832 474       kontakt@lethewarszawa.pl              

Utrata bliskiej osoby – co robić krok po kroku

świeczkiChcąc pomóc Państwu w chwili utraty osoby bliskiej, przygotowaliśmy dla Państwa krótki informator:

  • Lekarz opiekujący się zmarłym pacjentem lub lekarz pogotowia, wystawia kartę informacyjną lub kartę zgonu (nie mylić z aktem zgonu, wydawanym przez Urząd Stanu Cywilnego).
  • Karta zgonu jest podstawowym dokumentem stwierdzającym zgon, niezbędnym przy zlecaniu zakładowi pogrzebowemu wyprowadzenia zwłok i przygotowania ich do pogrzebu. Od chwili otrzymania karty zgonu większość dalszych czynności związanych z pochówkiem można zlecić zakładowi pogrzebowemu
  • W pierwszej kolejności należy zadbać o zabranie zwłok przez zakład
  • Po uzgodnieniu zakresu usług, większość czynności związanych z pochówkiem zmarłego może przejąć zakład pogrzebowy
  • Najbliżsi zmarłego mają pełne prawo wyboru zakładu pogrzebowego, którego oferta najbardziej im odpowiada, niezależnie od miejsca zgonu zmarłej osoby.
  • Urząd Stanu Cywilnego, właściwy ze względu na miejsce zgonu, na podstawie dowodu osobistego zmarłego, Państwa dowodu osobistego i karty zgonu, wyda akt zgonu.
  • Posiadając kartę zgonu i akt zgonu, można już udać się do zakładu pogrzebowego, (jeśli będzie zlecona kompleksowa usługa zakładowi pogrzebowemu), natomiast jeśli chcą państwo sami organizować formalności pogrzebowe to należy udać się do kancelarii parafialnej kościoła/cmentarza lub do zarządu cmentarza i ustalić datę i godzinę pogrzebu. Tu też należy opłacić miejsce na cmentarzu.
  • Jeżeli podpisaliśmy umowę o kredytowanie pogrzebu, zasiłek pogrzebowy odbiera zakład pogrzebowy. Natomiast jeżeli większość spraw załatwialiśmy sami – dostarczamy rachunki związane z pogrzebem oraz akt zgonu do odpowiedniego zakładu ubezpieczeniowego, w którym zmarły był ubezpieczony (ZUS, KRUS) i pobieramy zasiłek pogrzebowy.
  • Te w/w dokumenty składamy dopiero po wykonanej usłudze zakładu pogrzebowego tj. po pogrzebie.