Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty i kontaktu!       +48 500 253 842      +48 502 832 474       kontakt@lethewarszawa.pl              Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty i kontaktu!       +48 500 253 842      +48 502 832 474       kontakt@lethewarszawa.pl              

Przechowanie zwłok i chłodnia dla zmarłego w zakładzie pogrzebowym

samochódPrzechowanie zwłok jest to proces przechowania ciała zmarłego, od dnia zgonu do chwili ostatniego pożegnania przed pochówkiem. Obecnie bardzo duża ilość zgonów następuje w szpitalach lub domach opieki, ale bywa też iż zgon następuje w domu rodzinnym. Dlatego zakłady pogrzebowe świadczą taką usługę, jak całodobowa eksportacja ciała (całodobowe pogotowie pogrzebowe) zwłok z przechowaniem ciała.

Wtedy następuje proces odbioru ciała zmarłego z domu rodzinnego lub z domu opieki, gdzie przebywał zmarły, i transport zwłok do chłodni domu pogrzebowego. Następnie ciało jest przechowywane do uroczystości pogrzebowej.

Przechowanie zwłok jest to proces utrzymania ciała w nienagannym stanie, od chwili śmieci do chwili pożegnania przed pogrzebem. Ciało jest przechowywane w temperaturze od 4-8 stopni. Taka temperatura zapewnia zwłokom zahamowanie postępu rozkładu ciała i postępu rozwoju bakterii gnilnych.


W przypadku gdy ciało jest już w rozkładzie, temperatura jest dużo niższa, niż podczas procesu przechowania zwłok. Takim procesem nazywamy zamrożenie ciała w zamrażarce. Temperatura w tedy jest poniżej zera i proces gnilny ciała jest zatrzymany. W/w proces jest sporadyczny w przypadkach zakładów pogrzebowych, gdyż w/w usługę można zaliczyć do przypadków ekstremalnych.

To są przypadki gdzie nastąpiło samobójstwo lub gdy ciało zostało odkryte przez rodzinę po kilku dniach od zgonu.

Wtedy zwłoki przewożone są bezpośrednio na medycynę sądową, gdzie później ustalane są przyczyny i data zgonu. Tam po ustaleniach i informacjach dla rodziny, ciało jest przygotowane do pogrzebu.

W tak ekstremalnym przypadku większość rodzin decyduje się na kremację ciała swojego bliskiego, gdyż jest wtedy ciało w nagannym stanie i bywa że nie jest wstanie rozpoznać swojego zmarłego.

 

Ile kosztuje przechowanie zwłok

Być może zastanawiają się państwo ile kosztuje przechowanie zwłok? Po wszelkie informacje związane z opłatą i kosztami przechowania ciała zmarłego uprzejmie prosimy o kontakt z nami. Udzielimy wszelkich potrzebnych informacji w tym zakresie.