Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty i kontaktu!       +48 500 253 842      +48 502 832 474       kontakt@lethewarszawa.pl              Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty i kontaktu!       +48 500 253 842      +48 502 832 474       kontakt@lethewarszawa.pl              

Kto może transportować zmarłych?

Transport zwłok stanowi istotny element procesu pożegnania bliskich, którzy odeszli. W Polsce, przewóz zmarłych może wykonywać tylko firma pogrzebowa posiadająca odpowiednie uprawnienia oraz spełniająca konkretne warunki. W niniejszym artykule przedstawiamy zasady dotyczące przewozu zwłok na terenie Polski oraz za granicą, a także inne aspekty związane z tym zagadnieniem.

Przepisy prawne regulujące transport zmarłych 

Transport zmarłych w Polsce jest regulowany przez kilka aktów prawnych. Najważniejszym z nich jest ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2018 r. poz. 100), która określa podstawowe zasady dotyczące uczestnictwa w organizacji i wykonaniu takich przewozów. Ponadto, transport zmarłych powinien być realizowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie warunków technicznych, jakim muszą odpowiadać pomieszczenia i sprzęt używany do chowania oraz przechowywania zwłok ludzkich (Dz.U. z 2012 r. poz. 1227).

Uprawnienia i warunki do przewozu zwłok

Firmy pogrzebowe zajmujące się transportem zmarłych muszą spełniać określone wymagania i posiadać niezbędne uprawnienia. Przede wszystkim, żeby prowadzić tego typu działalność, przedsiębiorstwo powinno posiadać zezwolenie wydane przez wojewodę na odprowadzenie zmarłych do miejsca ich spoczynku. Ponadto, firma musi dysponować odpowiednimi środkami transportu spełniającymi wymogi sanitarne oraz odpowiednio przystosowanymi do przewozu zwłok.
Osobą transportującą zwłoki musi być pracownik zatrudniony w firmie pogrzebowej, posiadający wymagane kwalifikacje oraz odpowiednie przeszkolenie z zakresu higieny, sanitarnego przechowywania i transportu zwłok.

Przebieg i procedury transportu zmarłych

Transport zwłok może być realizowany zarówno na terenie Polski, jak i za granicą. Przewóz zmarłych na terenie kraju odbywa się w trumnach lub workach foliowych. W przypadku przewozu trumny, konieczne jest także jej oznakowanie w taki sposób, aby można było jednoznacznie zidentyfikować zmarłą osobę. Przewóz zwłok za granicę wymaga dodatkowych formalności. Firmy pogrzebowe muszą uzyskać stosowne pozwolenie od wojewody oraz spełnić warunki określone przez przepisy kraju docelowego. W przypadku transportu zwłok drogą lotniczą, konieczne jest także dopełnienie formalności związanych z przewozem cargo.

Koszty transportu zwłok

Koszty przewozu zmarłych zależą od wielu czynników, takich jak odległość, sposób transportu czy miejsce docelowe. Firmy pogrzebowe oferują różnorodne usługi i ceny, dlatego warto porównać oferty kilku przedsiębiorstw, aby wybrać najbardziej odpowiednią dla potrzeb rodziny i zmarłego. W przypadku transportu zwłok za granicę koszty mogą być znacznie wyższe niż w przypadku przewozu na terenie kraju, ze względu na dodatkowe opłaty celne, podatki czy inne formalności.
Przewóz zmarłych może być realizowany tylko przez odpowiednio przygotowane firmy pogrzebowe posiadające stosowne zezwolenia i spełniające konkretne warunki. Warto zapoznać się z przepisami regulującymi ten rodzaj działalności oraz przemyśleć wybór najbardziej odpowiedniej oferty, biorąc pod uwagę zarówno jakość usług, jak i koszty transportu.