Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty i kontaktu!       +48 500 253 842      +48 502 832 474       kontakt@lethewarszawa.pl              Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty i kontaktu!       +48 500 253 842      +48 502 832 474       kontakt@lethewarszawa.pl              

Jak zgodnie z przepisami przewozić ciało zmarłego?

Przewóz ciała zmarłego to temat delikatny i trudny, związany zarówno z uczuciami bliskich, jak i koniecznością przestrzegania określonych przepisów prawa. W naszym kraju procedury te są ściśle regulowane, a odpowiednie zasady powinny być znane każdemu, kto może mieć do czynienia z organizacją pochówku. W niniejszym artykule omówimy najważniejsze wymogi oraz aspekty przewozu zwłok na terenie Polski.

Podstawowe wymogi prawne dotyczące przewozu zwłok

Zgodnie z polskimi przepisami, przewóz zmarłych może odbywać się tylko za pomocą odpowiednich pojazdów, które są przystosowane do transportu zwłok. Takie pojazdy muszą spełniać określone wymagania techniczne, m.in. mieć zamontowaną chłodnię lub izotermiczny przedział ładunkowy. Pojazd musi również być wyposażony w środki utrzymania czystości oraz dezynfekcji wnętrza.

Zgoda na przewóz ciała zmarłego

Aby móc legalnie przewieźć ciało zmarłego, należy uzyskać odpowiednie zezwolenie na jego transport. Taka zgoda wydawana jest przez powiatowy inspektor sanitarny, który ma obowiązek sprawdzić, czy przewóz zwłok będzie odbywać się zgodnie z przepisami prawa. Wniosek o wydanie zgody na przewóz zwłok składa się w miejscu zgonu lub miejsca pochówku.

Dokumentacja niezbędna do przewozu zwłok

Przewożąc ciało zmarłego, musimy posiadać odpowiednią dokumentację. Podstawowym dokumentem jest karta zgonu, wystawiana przez lekarza stwierdzającego zgon. Karta ta jest podstawą do wystawienia aktu zgonu przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Ważne jest również posiadanie zgody na przewóz zwłok. W przypadku gdy transport odbywa się między państwami członkowskimi Unii Europejskiej, niezbędne są również tłumaczenia dokumentów na język danego kraju.

Rozróżnienie przewozu zwłok i prochów

Warto dodać, że przepisy dotyczące przewozu zwłok różnią się od regulacji dotyczących transportu prochów po kremacji. Przewóz prochów jest mniej skomplikowany i nie wymaga spełnienia tak restrykcyjnych warunków jak w przypadku zwłok. Prochy można przewozić w specjalnej urnie, która powinna być szczelnie zamknięta i opatrzona odpowiednią etykietą z danymi zmarłego.

Odpowiedzialność za przewóz zwłok

Organizacja przewozu zwłok często spoczywa na barkach rodziny zmarłego. Jednak w praktyce, bliscy zazwyczaj korzystają z usług profesjonalnych firm pogrzebowych, które mają nie tylko odpowiednie doświadczenie, ale także specjalistyczny sprzęt oraz pojazdy przystosowane do takiego transportu. Przedsiębiorstwa te muszą posiadać stosowne zezwolenia na przewóz zwłok, a także zatrudniać pracowników wykwalifikowanych do realizacji tego typu usług.
Podsumowując, przewóz ciała zmarłego wiąże się z koniecznością spełnienia określonych wymogów prawnych. Należy zadbać o odpowiednią dokumentację, uzyskać zgodę na transport oraz korzystać z odpowiednich pojazdów. Aby uniknąć problemów, warto skorzystać z usług profesjonalnych firm pogrzebowych.