Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty i kontaktu!       +48 500 253 842      +48 502 832 474       kontakt@lethewarszawa.pl              Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty i kontaktu!       +48 500 253 842      +48 502 832 474       kontakt@lethewarszawa.pl              

Jak przetransportować zwłoki z zagranicy?

Przemieszczenie zwłok z zagranicy do Polski może być konieczne w przypadku śmierci obywatela polskiego za granicą. Dlatego warto wiedzieć, jakie procedury muszą zostać spełnione i jakie dokumenty są potrzebne dla przeprowadzenia tego procesu. W niniejszym artykule omówimy szczegółowo kwestie dotyczące transportu zwłok, jak również wymogi formalne i koszty związane z tą usługą.

Procedury konsularne

Gdy polski obywatel umiera za granicą, pierwszym krokiem jest kontakt z Konsulatem Rzeczypospolitej Polskiej w danym kraju. Konsulat udzieli niezbędnych informacji oraz wsparcia w organizacji transportu zwłok do Polski. W przypadku braku placówki dyplomatycznej w danym kraju, warto skontaktować się z Ministerstwem Spraw Zagranicznych w Warszawie. Na mocy Konwencji Wiedeńskiej na temat stosunków konsularnych z 1963 roku, wszelkie formalności związane ze śmiercią obywatela polskiego za granicą są realizowane przez przedstawicielstwo konsularne.

Dokumentacja

Transport zmarłych do Polski wymaga odpowiedniej dokumentacji, której istotnym elementem jest zgoda na przewóz zwłok przez granice państw. Dokumenty niezbędne do przetransportowania zwłok z zagranicy obejmują między innymi akt zgonu oraz certyfikat konieczny do transportu zwłok. Akt zgonu musi zostać wystawiony przez lokalne władze kraju, w którym doszło do zgonu, a następnie przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego. Ponadto, potrzebna jest zgoda miejscowych władz oraz placówki konsularnej na przewóz zwłok.

Przygotowanie zwłok

Zwłoki muszą zostać odpowiednio przygotowane do transportu. W praktyce oznacza to balsamację ciała oraz umieszczenie go w szczelnym, metalowym pojemniku. Następnie pojemnik z ciałem zostaje umieszczony w trumnie, która powinna spełniać wymogi sanitarno-higieniczne oraz być wykonana zgodnie z przepisami kraju, z którego zostaną przetransportowane zwłoki. Przewoźnik może domagać się dodatkowych dokumentów potwierdzających, że trumna spełnia warunki niezbędne do przewozu ciała ludzkiego.

Transport zwłok

Wybór odpowiedniego środka transportu zależy od wielu czynników, takich jak odległość, czas oraz koszty. Najczęściej wykorzystywanymi metodami transportu zwłok są transport lotniczy oraz samochodowy. Transport lotniczy jest szybszy i bardziej komfortowy, jednak wiąże się z większymi kosztami. W przypadku transportu samochodowego, konieczne jest przejechanie znacznych odległości, co może być mniej komfortowe, ale jest często tańsze w porównaniu z przewozem lotniczym.

Koszty

Koszty przetransportowania zwłok z zagranicy do Polski są zróżnicowane i zależą od wielu czynników, takich jak odległość, sposób transportu oraz usługi dodatkowe. Do kosztów transportu należy doliczyć opłaty za balsamację ciała, zakup trumny oraz tłumaczenie dokumentów. W przypadku organizacji transportu przez firmę pogrzebową, konieczne będzie również uwzględnienie opłat za usługi firmy.