Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty i kontaktu!       +48 500 253 842      +48 502 832 474       kontakt@lethewarszawa.pl              Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty i kontaktu!       +48 500 253 842      +48 502 832 474       kontakt@lethewarszawa.pl              

Czy kremacja zwłok jest zgodna z wiarą Kościoła katolickiego?

Czy kremacja zwłok jest zgodna z wiarą Kościoła katolickiego? Ta kwestia budzi wiele kontrowersji i niejednokrotnie prowadzi do nieporozumień oraz dyskusji. W niniejszym artykule postaramy się omówić, jak Kościół katolicki odnosi się do tego tematu, uwzględniając zmiany doktrynalne oraz kanoniczne, które miały miejsce na przestrzeni lat.

Historia stosunku Kościoła do kremacji

W pierwszych wiekach chrześcijaństwa pochówek ciała był powszechną praktyką, nawiązującą do pogrzebu Jezusa Chrystusa. Proces kremacji zwłok był kojarzony z pogańskimi rytuałami oraz filozofią, która negowała zmartwychwstanie ciała. W związku z tym Kościół katolicki przez długi czas odrzucał kremację jako sposób pochówku.

Jednak ze względu na rozwój nauki, postęp technologiczny oraz zmiany społeczne, Kościół zaczął zmieniać swoje podejście do tego zagadnienia. W 1963 r. Kongregacja Nauki Wiary wydała instrukcję "Piam et constantem", która dopuszczała możliwość kremacji zwłok, o ile nie była ona sprzeczna z wiarą w zmartwychwstanie ciała. Wówczas kremacja przestała być odbierana jako grzech, chociaż pochówek tradycyjny wciąż pozostawał preferowanym rozwiązaniem.

Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku

Nowy Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r. odzwierciedla zmiany w nauczaniu Kościoła w kwestii kremacji. Kanon 1176 §3 stanowi, że "Kościół gorąco zaleca, aby zwłoki wiernych były pochowane według pobożnych obyczajów, jednakże nie zabrania kremacji, jeżeli nie jest ona wybrana z pogardy wobec wiary chrześcijańskiej albo z niewłaściwych motywów." W ten sposób kremacja przestała być traktowana jako coś absolutnie zakazanego, chociaż nadal pozostawała mniej pożądanym sposobem pochówku.

Instrukcja "Ad resurgendum cum Christo" z 2016 r.

W 2016 r. Kongregacja Nauki Wiary wydała kolejną instrukcję – "Ad resurgendum cum Christo", która precyzuje założenia dotyczące kremacji oraz pochowania prochów. Dokument stwierdza, że "Kościół nie sprzeciwia się kremacji zwłok, o ile nie wynika to z negowania doktryn chrześcijańskich lub z postaw materialistycznych i panteistycznych". Jednocześnie podkreśla, że jeśli wierny wyraził życzenie kremacji, należy uszanować jego wolę.

Warto jednak zwrócić uwagę, że instrukcja "Ad resurgendum cum Christo" zawiera również wytyczne dotyczące pochowania prochów, co potwierdza przedstawiciel zakładu pogrzebowego z Warszawy.

Kościół katolicki uprzywilejowuje zachowanie pamięci o zmarłych poprzez przechowywanie urny w miejscu świętym, takim jak cmentarz czy kolumbarium, aby umożliwić modlitwę i pielgrzymki bliskich. Zdecydowanie odradza się rozsypywanie prochów na wodzie, w powietrzu lub na ziemi, a także ich przechowywanie w domach. Warto wspomnieć także, że jest to niezgodne z przepisami prawa, wyjaśnia nasz rozmówca.

Podsumowując, obecnie Kościół katolicki dopuszcza kremację zwłok, o ile nie jest ona wyborem wynikającym z pogardy dla wiary chrześcijańskiej czy z przekonań sprzecznych z doktryną Kościoła. W przypadku opowiedzenia się za kremacją, należy pamiętać o odpowiednich zasadach pochowania prochów, aby zachować szacunek dla zmarłego oraz jego pamięci.