/ Informacje
/ Karawan pogrzebowy i transport zwłok karawanem po Warszawie

Karawan pogrzebowy Warszawa i transport zwłok karawanem po Warszawie od czasu zakończenia II wojny światowej…

Jak pisaliśmy we wcześniejszym artykule karawany pogrzebowe są dziś powszechne w Polsce i na całym świecie. Nie każdy zatem wie, iż pierwsze karawany zmotoryzowane pojawiły się w Warszawie jeszcze przed II wojną światową. Miało to miejsce już w 1928 r gdzie wówczas wprowadzono do użytku dwa karawany samochodowe i kilka karet do transportu zwłok na dłuższe trasy. Te karawany były wyposażone miejsce na trumnę i ławę siedzącą dla żałobników. Niestety nie cieszyły się zbyt długo popularnością, gdyż ówczesne społeczeństwo nie chciało karawanów samochodowych i wówczas po nie całym roku zostały wycofane z obiegu. Powróciły one wówczas po II wojnie światowej i do dnia dzisiejszego są wykorzystywane powszechnie przez firmy pogrzebowe w Warszawie i na całym świecie.

Zgodnie z przepisami rodzice mają prawo do rejestracji dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego a szpital zobowiązany jest do wystawienia pisemnego zgłoszenia urodzenia martwego dziecka oraz wydania karty zgonu. Taki dokument przysługuje każdemu martwo urodzonemu dziecku bez względu na czas trwania ciąży.

W przypadku odmowy wystawienia w/w dokumentu przez szpital, argumentowanym tym, iż nie można ustalić płci dziecka, rodzice mogą na własny koszt zrobić badanie genetyczne w celu określenia płci dziecka – np. w Instytucie Genetyki Sądowej w Bydgoszczy. Takie badanie to koszt rzędu ok. 510zl z kosztami przesyłki.

Na podstawie dokumentu stwierdzającego płeć dziecka, Urząd Stanu Cywilnego wydaje skrócony akt urodzenia dziecka z adnotacją,
iż dziecko zostało martwo urodzone.

Pogrzeb dziecka następnie odbyła się w tradycyjny sposób jak przy pochówku dorosłego człowieka, według woli rodziny. Można bowiem dziecko martwo urodzone pochować trumnie lub urnie do własnego grobu.

W takiej sytuacji przysługuje prawo do zasiłku pogrzebowego po śmierci martwo urodzonego dziecka

  Kontakt

  ul. Floriańska 6 lok. U1 03-707 Warszawa
  wejście od Jagiellońskiej vis a vis Teatr Baj
  ul. Rechniewskiego 14
  kościół św. Patryka (Gocław)
  03-980 Warszawa