+48 500 253 842 | 502 832 474 Zadzwoń do nas

Pogrzeb dziecka martwo urodzonego i prawo na godny pochówek…

Rodzice dziecka mają prawo na godny pochówek dziecka, bez względu na to, iż ono urodziło się martwo narodzone.

Co za tym idzie, niejednokrotnie rodzice lub krewni zmarłego dziecka pozostawiają na szpitalu dziecko i rezygnują z pochówku. Wynika to z tego, iż napotykają na problemy w organizacji i przygotowaniu pogrzebu, bądź z niewiedzy na ten temat. Które przekłada się, z nie udostępnienia im konkretnych informacji w stosunku do takiego rodzaju pogrzebu.

Zgodnie z przepisami rodzice mają prawo do rejestracji dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego a szpital zobowiązany jest do wystawienia pisemnego zgłoszenia urodzenia martwego dziecka oraz wydania karty zgonu. Taki dokument przysługuje każdemu martwo urodzonemu dziecku bez względu na czas trwania ciąży.

W przypadku odmowy wystawienia w/w dokumentu przez szpital, argumentowanym tym, iż nie można ustalić płci dziecka, rodzice mogą na własny koszt zrobić badanie genetyczne w celu określenia płci dziecka – np. w Instytucie Genetyki Sądowej w Bydgoszczy. Takie badanie to koszt rzędu ok. 510zl z kosztami przesyłki.

Na podstawie dokumentu stwierdzającego płeć dziecka, Urząd Stanu Cywilnego wydaje skrócony akt urodzenia dziecka z adnotacją, iż dziecko zostało martwo urodzone.

Pogrzeb dziecka następnie odbyła się w tradycyjny sposób jak przy pochówku dorosłego człowieka, według woli rodziny. Można bowiem dziecko martwo urodzone pochować trumnie lub urnie do własnego grobu.

W takiej sytuacji przysługuje prawo do zasiłku pogrzebowego po śmierci martwo urodzonego dziecka.