Kredyt na pogrzeb

>   Wykonanie tej usługi następuje po wcześniejszym ustaleniu, czy dana usługa za pogrzeb ma być kredytowana w zasiłku pogrzebowym, zaś ewentualna dopłata zostanie kredytowana poprzez bank, czy też cała usługa pogrzebowa za pogrzeb ma być kredytowana poprzez bank. Istnieją dwie możliwości kredytowania pogrzebu.
>   Pogrzeb kredytujemy w zasiłku ZUS/KRUS.
>   Pogrzeb kredytujemy od A-Z, czyli nic Państwo nie płacicie w zakładzie.
>   W większości przypadków wykonanych zleceń usług pogrzebowych, następuje to tak, iż koszt pogrzebu kredytuje się w zasiłku pogrzebowym poprzez podpisanie przez wnioskodawcę stosownych dokumentów. Jeśli koszt pogrzebu przekroczy kwotę zasiłku pogrzebowego, to klient dopłaca różnicę kosztów do zasiłku pogrzebowego.
>   Natomiast jeśli koszt pogrzebu jest niższy niż zasiłek pogrzebowy, to różnicę kosztów wypłacamy w dniu podpisania umowy.

  Kontakt

  500 253 842

  kontakt@lethewarszawa.pl

  ul. Floriańska 6 lok. U1 03-707 Warszawa
  wejście od Jagiellońskiej vis a vis Teatr Baj

  ul. Rechniewskiego 14
  kościół św. Patryka (Gocław)
  03-980 Warszawa


  Transport zmarłych i rodziny

  Do uroczystości pogrzebowej podstawiamy karawany z pod gwiazdy mercedesa, w zależności od oprawy i pogrzebu, mogą to być nawet dwa lub trzy karawany.


  Transport zmarłych

  W usłudze transportu zmarłych nasz zakład pogrzebowy z Warszawy proponuje Państwu:

  odbiór zmarłego z domu rodzinnego, domu opieki, hospicjum, szpitala,

  kondukty pogrzebowe na cmentarzu lub w innych miejscach do tego wyznaczonych,

  kondukty pogrzebowe wyznaniowe z udziałem księdza,

  kondukty pogrzebowe świeckie z udziałem mistrza ceremonii,

  kondukty pogrzebowe z odprowadzeniem i modlitwą księdza do grobu.

  Wykonujemy 24 h eksportację, czyli odbiór ciała zmarłego ze wskazanego przez Państwa adresu. Następnie ciało przewozimy do naszej chłodni, gdzie w dniu pogrzebu odbywa się ostatnie pożegnanie dla najbliższej rodziny zmarłego.

  Międzynarodowy transport zmarłych

  Międzynarodowy transport zmarłych – usługa, którą mogą Państwo u nas zamówić. W przypadku takiej potrzeby uprzejmie prosimy o kontakt z nami celem uzgodnienia szczegółów.

  Po ustaleniu w/w wariantów wykonania uroczystości podpisujemy umowę i ustalamy, czy pogrzeb ma być kredytowany poprzez zasiłek ZUS/KRUS, czy też zostanie opłacony gotówką. Jeśli po wykonaniu kosztorysu i kredytowaniu w ZUS usługa pogrzebu wyniesie większą kwotę niż zasiłek pogrzebowy tj. 4000 pln, to Państwo dopłacają do różnicy poniesionych kosztów pochówku. Natomiast jeśli koszt będzie niższy, to różnicę zwracamy Państwu przy podpisaniu umowy. Następnie pozostaje nam część logistyczna i wykonanie usługi dla Państwa.


  Transport rodziny

  Transport rodziny zmarłego to sprawa, o której warto, abyśmy pamiętali. W dniu pogrzebu możemy zorganizować dla najbliższej rodziny zmarłego autokary bądź minibusy.

  Transport dla uczestników pogrzebu jest gwarantowany przez profesjonalną firmę, jaką jest Mazurkas Transport. Autokary są podstawiane na życzenie klienta pod wskazany adres – zwykle adres kościoła – skąd uczestnicy pogrzebu zostają przewożeni na cmentarz pochówku zmarłego. Po ceremonii goście są odwożeni pod ustalony przez rodzinę kościół bądź adres.

   Kontakt

   500 253 842

   kontakt@lethewarszawa.pl

   ul. Floriańska 6 lok. U1 03-707 Warszawa
   wejście od Jagiellońskiej vis a vis Teatr Baj

   ul. Rechniewskiego 14
   kościół św. Patryka (Gocław)
   03-980 Warszawa


   Stypa

   Wizyta wielu życzliwych osób może być dla nas pociechą w trudnych chwilach pogrzebu. Przemyślmy, na co nas stać i co będziemy w stanie zrobić, czyli sprawy finansowo –logistyczne. Jeśli mamy mniej pieniędzy, stypa / konsolacja może być przygotowana we własnym domu lub u kogoś z rodziny, kto będzie w stanie pomieścić zaproszonych gości.

   Jeśli możemy pozwolić sobie na przygotowanie poczęstunku poza domem, najlepiej jest zdecydować się na pomoc specjalistów – restauracje lub dom pogrzebowy, w którym organizujemy uroczystość pogrzebową. Oczywiście nie wolno zapominać też o transporcie dla zaproszonych żałobników. Jeśli nie ma możliwości zrobienia stypy w pobliżu miejsca pochówku, to należy poprosić jadących samochodami gości, by podwieźli tych niezmotoryzowanych lub zamówić autokar albo bus. Zlecenie zorganizowania przyjęcia restauracji jest najprostszym i najwygodniejszym rozwiązaniem. Jest to miejsce pewne, w którym wszystko będzie przygotowane na czas. Co najważniejsze, jedyny czas, jaki trzeba będzie poświęcić, to chwila wybierania menu oraz moment płacenia za poczęstunek. Jest to najbardziej komfortowy sposób przygotowania stypy również z tego powodu, że restauracje mają gotowe przykłady zestawów dla gości tego rodzaju uroczystości.

    Kontakt

    500 253 842

    kontakt@lethewarszawa.pl

    ul. Floriańska 6 lok. U1 03-707 Warszawa
    wejście od Jagiellońskiej vis a vis Teatr Baj

    ul. Rechniewskiego 14
    kościół św. Patryka (Gocław)
    03-980 Warszawa


    Usługi pogrzebowe

    Zapewniamy profesjonalne usługi pogrzebowe w Warszawie w konkurencyjnych, niskich cenach. Gwarantujemy wyspecjalizowany personel pracowników, którzy prezentują się schludnie i godnie w tak trudnej dla Państwa chwili.

    Jesteśmy do Państwa dyspozycji przez całą dobę 7 dni w tygodniu pod telefonami +48 500 253 842 i +48 502 832 474.

    Prezentujemy wykonanie uroczystości pogrzebowej
    dla każdej zleconej nam usługi:

    (zlecenie usługi i koszt zależy od miejsca zgonu zmarłego)


    Zgon w domu

    Jeśli zgon nastąpił w domu, to po formalnościach z lekarzem przyjeżdżamy do Państwa domu i omawiamy wstępnie formalności pogrzebowe oraz wykonujemy eksportację zmarłego od Państwa z domu do naszej chłodni. Następnie udają się Państwo do USC w rejonie zgonu zmarłego, aby wyrobić akt zgonu. Wtedy zapraszamy do biura w celu ustalenia dalszych czynności w sprawie pogrzebu. Na miejscu uzgadniamy termin pogrzebu i miejsce pochówku, następnie ustalamy rodzaj trumny bądź urny (w przypadku kremacji), tabliczkę, klepsydry, kwiaty, nekrologi, autokar, minibus (jeśli będzie zlecony do uroczystości), kremację, trębacza, nagrobek, odzież dla zmarłego, karawany.

    Po ustaleniu w/w wariantów wykonania uroczystości podpisujemy umowę i ustalamy, czy pogrzeb ma być kredytowany poprzez zasiłek ZUS/KRUS, czy też zostanie opłacony gotówką. Jeśli po wykonaniu kosztorysu i kredytowaniu w ZUS usługa pogrzebu wyniesie większą kwotę niż zasiłek pogrzebowy tj. 4000 pln, to Państwo dopłacają do różnicy poniesionych kosztów pochówku. Natomiast jeśli koszt będzie niższy, to różnicę zwracamy Państwu przy podpisaniu umowy. Następnie pozostaje nam część logistyczna i wykonanie usługi dla Państwa.


    Zgon w szpitalu

    Jeśli zgon nastąpił w szpitalu, to wykonujemy wszystkie czynności jw., z pominięciem wizyty w domu u Państwa; dalsze procedury załatwiamy w biurze. Jeśli Państwo z jakichś przyczyn nie mogą do nas dotrzeć, to po uprzednim kontakcie telefonicznym umawiamy się u Państwa w domu i wówczas dopełniamy wszystkich formalności pogrzebowych.


    Gdy osoba umarła w innym miejscu

    Jeśli zgon nastąpił w wyniku wypadku, samobójstwa lub morderstwa, wezwane pogotowie powiadomi policję. Ta zawiadamia prokuraturę i ciało zmarłego przewożone jest do zakładu medycyny sądowej na sekcję. Od prokuratury dostaniemy zezwolenie na wydanie ciała zmarłego po przeprowadzonej sekcji. Dokument jest konieczny, ponieważ bez niego zakład medycyny nie wyda ciała nikomu. W tym przypadku Kartę Zgonu otrzymamy od Zakładu Medycyny Sądowej. Z tą kartą oraz dowodem osobistym zmarłej osoby udajemy się do Urzędu Stanu Cywilnego. Na tej podstawie zostaną wydane trzy akty zgonu. Z dokumentami udajemy się do zakładu pogrzebowego.

     Kontakt

     500 253 842

     kontakt@lethewarszawa.pl

     ul. Floriańska 6 lok. U1 03-707 Warszawa
     wejście od Jagiellońskiej vis a vis Teatr Baj

     ul. Rechniewskiego 14
     kościół św. Patryka (Gocław)
     03-980 Warszawa