Utrata bliskiej osoby – co robić krok po kroku

Chcąc pomóc Państwu w chwili utraty osoby bliskiej, przygotowaliśmy dla Państwa krótki informator:

  • Lekarz opiekujący się zmarłym pacjentem lub lekarz pogotowia, wystawia kartę informacyjną lub kartę zgonu (nie mylić z aktem zgonu, wydawanym przez Urząd Stanu Cywilnego).
  • Karta zgonu jest podstawowym dokumentem stwierdzającym zgon, niezbędnym przy zlecaniu zakładowi pogrzebowemu wyprowadzenia zwłok i przygotowania ich do pogrzebu. Od chwili otrzymania karty zgonu większość dalszych czynności związanych z pochówkiem można zlecić zakładowi pogrzebowemu
  • W pierwszej kolejności należy zadbać o zabranie zwłok przez zakład
  • Po uzgodnieniu zakresu usług, większość czynności związanych z pochówkiem zmarłego może przejąć zakład pogrzebowy
  • Najbliżsi zmarłego mają pełne prawo wyboru zakładu pogrzebowego, którego oferta najbardziej im odpowiada, niezależnie od miejsca zgonu zmarłej osoby.
  • Urząd Stanu Cywilnego, właściwy ze względu na miejsce zgonu, na podstawie dowodu osobistego zmarłego, Państwa dowodu osobistego i karty zgonu, wyda akt zgonu.
  • Posiadając kartę zgonu i akt zgonu, można już udać się do zakładu pogrzebowego, (jeśli będzie zlecona kompleksowa usługa zakładowi pogrzebowemu), natomiast jeśli chcą państwo sami organizować formalności pogrzebowe to należy udać się do kancelarii parafialnej kościoła/cmentarza lub do zarządu cmentarza i ustalić datę i godzinę pogrzebu. Tu też należy opłacić miejsce na cmentarzu.
  • Jeżeli podpisaliśmy umowę o kredytowanie pogrzebu, zasiłek pogrzebowy odbiera zakład pogrzebowy. Natomiast jeżeli większość spraw załatwialiśmy sami – dostarczamy rachunki związane z pogrzebem oraz akt zgonu do odpowiedniego zakładu ubezpieczeniowego, w którym zmarły był ubezpieczony (ZUS, KRUS) i pobieramy zasiłek pogrzebowy.
  • Te w/w dokumenty składamy dopiero po wykonanej usłudze zakładu pogrzebowego tj. po pogrzebie.

Ekshumacja

Ekshumacje wykonuje się w terminie od 15. października do 15. kwietnia.

Pierwszy krok to uzyskanie pozwolenia od zarządu cmentarza, na który będą przenoszone szczątki, dotyczące istnienia miejsca i prawa do pochowania.

Musimy się zastanowić czy szczątki po ekshumacji będą przenoszone w trumnie, skrzynce ekshumacyjnej czy też będą spopielone i pochowane w urnie.

Jeśli w urnie to musimy zarezerwować termin kremacji do spopielenia szczątków po ekshumacji.

Sanepid (właściwy dla cmentarza, z którego ekshumowane jest ciało) musi wyrazić zgodę na przeprowadzenie ekshumacji. Jeżeli od daty pochowania nie upłynęło 20 lat sanepid może wyznaczyć swojego przedstawiciela i informuje o możliwym terminie jego obecności podczas ekshumacji.

Zgodę z cmentarza, na którym będą pochowane szczątki oraz zgodę z sanepidu dostarczamy do zarządu cmentarza, z którego zabieramy osobę ekshumowaną.

Zarząd cmentarza wyznacza termin ekshumacji oraz informuje o konieczności odbioru karty zgonu.

O terminie dostarczenia szczątków informujemy zarząd cmentarza, na który będą one przenoszone.

Do transportu szczątków niezbędne są: worek ekshumacyjny, skrzynka ekshumacyjna lub trumna.

Po odbiorze karty zgonu należy dostarczyć ją do zarządu cmentarza, na którym będą pochowane przenoszone szczątki.

Wszystkie w/w czynności za pośrednictwem upoważnienia od rodziny, możemy zlecić danemu zakładowi pogrzebowemu.Transport zwłok, czy i jak to zorganizować?

Jeszcze w latach XIX wieku w Polsce, zwłoki transportowane były poprzez zaprzęgi konne. Ciało w trumnie było wystawione na pokaz publiczny i jechało na wozie w zaprzęgu konnym lub było niesione przez żałobników na ramionach.

W późniejszym czasie, gdy powstały prywatne zakłady pogrzebowe, firmy pogrzebowe wprowadzały nowinki do swoich zakładów pogrzebowych i tak w obecnych czasach mamy karawany pogrzebowe do uroczystości, jaką jest pogrzeb najbliższej osoby. Firmy pogrzebowe, prześcigają się w trendach i nowościach, wprowadzając to, coraz najnowsze karawany pogrzebowe podnosząc tym prestiż firmy. Do transportu zwłok są tylko wykorzystywane, specjalnie przystosowane samochody, jakimi są karawany pogrzebowe. Transport zwłok w dzisiejszych czasach na rynku polskim można rozgraniczyć na dwa procesy:

W pierwszym przypadku jest to transport w kondukcie pogrzebowym zwłok lub prochów. Transport ciała zmarłego odbywa się od miejsca pożegnania przez rodzinę, następnie zwłoki są przewożone do kościoła, gdzie następują obrzędy kościelne i po uroczystości pogrzebowej kościelnej, ma miejsce przewóz zwłok w kondukcie na cmentarz t. j spoczynku ciała zmarłego. Oczywiście w dzisiejszych czasach trend się zmienił i uroczystość pogrzebowa jest w większości przypadków z urną (prochami zmarłego), gdzie nawet jest pomijany obrzęd kościelny, taką uroczystość nazywamy uroczystością pogrzebową świecką z udziałem lub bez mistrza ceremonii. W tym pogrzebie świeckim, jest tylko transport zwłok od pożegnania w kaplicy przez rodzinę, gdzie później następuję przewiezienie zwłok na kremację i po kremacji ciała pozostają już tylko prochy zmarłego, które są później transportowane karawanem pogrzebowym na cmentarz.

W drugim przypadku jest to transport zwłok lub prochów z zagranicy, gdzie poprzez stosowne pozwolenia w kraju i zagranicą, dom pogrzebowy odbiera i przewozi zwłoki lub prochy w urnie do kraju macierzystego zmarłego. Ta usługa nosi nazwę międzynarodowy transport zwłok, gdyż potrzebuję ona więcej czasu na zorganizowanie i przygotowanie stosownych pozwoleń i upoważnień w celu sprowadzenia ciała lub urny do kraju. Wszystkie w/w czynności oczywiście można zlecić wybranemu domowi pogrzebowemu, który odciąży i zorganizuje za państwa całą procedurę jaką, jest sprowadzenie zwłok lub prochów w urnie do kraju.

Trendy i nowości pogrzebowe: jakimi są transport zwłok, są pokazywane na targach funeralnych pogrzebowych, tam są między innymi prezentowane karawany pogrzebowe.


Stypa – konsolacja, jak zorganizować?

Konsolacja jest to rodzaj poczęstunku dla żałobników, uczestniczących w ceremonii pogrzebowej zmarłego. Na takiej stypie zbiera się często grono rodziny i najbliżsi przyjaciele zmarłego w celu wspominania wartości zmarłego. Konsolacja rozpoczyna się często od posiłku ciepłego, następnie podawane są przystawki, a kończy się ciastem i herbatą. W kulturze chrześcijańskiej przy konsolacji odmawiany jest różaniec, gdzie w uczestnictwie i cichej modlitwie każdy z uczestników wspomina zmarłego.

Konsolację możemy zorganizować na dwa sposoby.

W pierwszym konsolacja odbywa się w domu rodzinnym zmarłego, gdzie po pogrzebie zbierają się uczestnicy. Wiadomo że taka konsolacja będzie nas kosztowała mniej, ani żeli byśmy ją zlecili zakładowi pogrzebowemu lub wynajęli specjalną salę do takich celów. W konsolacji organizowanej w domu rodzinnym, część logistyczna i przygotowanie oraz dobranie odpowiedniego menu pozostaje na bakach rodziny, dlatego większość rodzin decyduje się na przygotowanie ze strony zakładu pogrzebowego.

W drugim przypadku rodzina zleca zakładowi pogrzebowemu przygotowanie takie konsolacji i tylko na jej barkach pozostaje dobranie odpowiedniego menu.

Menu w konsolacji składa się przeważnie do poczęstunku popogrzebowego dla najbliższych zmarłego. Często w naszej kuchni podawane są flaki, rosół i na drugie danie zestaw obiadowy ze staropolskim schabowym. Na stole podane są przystawki, ciasto, napoje, kawa, herbata. Ten poczęstunek kończy się miłymi wspomnieniami o zmarłym kim był, jak żył i czy był szanowany wśród rodziny i przyjaciół.

Konsolacja popogrzebowa ma wyraz zadumy i zastanowienia się nad zmarłym, który był kochany, a którego już nie ma w śród nas.


Międzynarodowy transport zwłok – organizowanie transportu i przewozu

Międzynarodowy transport zwłok jest tematem, z którym możemy się spotkać w momencie śmierci osoby poza krajem. Śmierć bliskiej osoby to dla każdego z nas, jest wielkim bólem i stratą, która wymaga wielu formalności w celu pochowania nam drogiej osoby. W większości przypadku ceremonia pogrzebowa jest organizowana na terenie naszego kraju, więc nie wymaga to wielkich formalności , które można zlecić danemu zakładowi pogrzebowemu, on zaś poprowadzi nas we wszystkich kwestiach formalnych.

Lecz w dzisiejszych czasach duża grupa ludzi emigruje do innych krajów w celach zarobkowych. Dlatego coraz to częściej zdarza się, iż nasi rodacy umierają na obcej ziemi. I wtedy nasuwa się pytanie jak sprowadzić ciało lub prochy zmarłego do naszego kraju.

Międzynarodowy transport zwłok – pozwolenia

Taką usługę nazywamy międzynarodowy przewóz zmarłych, który odbywa się poprzez stosowne pozwolenia, upoważnienia rodzinny, na wybrany zakład pogrzebowy w Polsce. W takim transporcie załatwiane są stosowne pozwolenia na wywóz (ciała lub prochów) z kraju zmarłego, gdzie nastąpił zgon np. w Angii. Tam na miejscu wyrabiane są dokumenty tak jak u nas (Akt zgonu) i stosowne pozwolenia, gdzie trumna z ciałem przez stosowne służby, musi być opląbowana na czas transportu do Polski. Zaś w kraju zajmujemy się pozwoleniami na pochowanie zmarłego i tłumaczeniami dokumentów na język polski. Oczywiście wszystkie w/w czynności można zlecić wybranemu domowi pogrzebowemu, który odciąży nas we wszystkich kwestiach formalnych i logistycznych, ponieważ wymaga to, odpowiedniej wiedzy i znajomości przepisów na terenie danego kraju.

Usługa międzynarodowy transport zwłok jest nie tylko drogą lądową, można również sprowadzić ciało zmarłego do kraju, drogą powietrzną jak i morską.

Wiadomo iż, racjonalnie od środka transportu, zwiększa się lub zmniejsza koszt takiej usługi jakim jest międzynarodowy transport zwłok.

Jeśli mieli by Państwo jakieś pytania dotyczące międzynarodowego transportu zwłok prosimy o kontakt. Postaramy się wyjaśnić wszystkie wątpliwości związane z tą kwestią.


Pogrzeb dziecka martwo urodzonego i prawo na godny pochówek…

Rodzice dziecka mają prawo na godny pochówek dziecka, bez względu na to, iż ono urodziło się martwo narodzone.

Co za tym idzie, niejednokrotnie rodzice lub krewni zmarłego dziecka pozostawiają na szpitalu dziecko i rezygnują z pochówku.

Zgodnie z przepisami rodzice mają prawo do rejestracji dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego a szpital zobowiązany jest do wystawienia pisemnego zgłoszenia urodzenia martwego dziecka oraz wydania karty zgonu. Taki dokument przysługuje każdemu martwo urodzonemu dziecku bez względu na czas trwania ciąży.

W przypadku odmowy wystawienia w/w dokumentu przez szpital, argumentowanym tym, iż nie można ustalić płci dziecka, rodzice mogą na własny koszt zrobić badanie genetyczne w celu określenia płci dziecka – np. w Instytucie Genetyki Sądowej w Bydgoszczy. Takie badanie to koszt rzędu ok. 510zl z kosztami przesyłki.

Na podstawie dokumentu stwierdzającego płeć dziecka, Urząd Stanu Cywilnego wydaje skrócony akt urodzenia dziecka z adnotacją,
iż dziecko zostało martwo urodzone.

Pogrzeb dziecka następnie odbyła się w tradycyjny sposób jak przy pochówku dorosłego człowieka, według woli rodziny. Można bowiem dziecko martwo urodzone pochować trumnie lub urnie do własnego grobu.

W takiej sytuacji przysługuje prawo do zasiłku pogrzebowego po śmierci martwo urodzonego dziecka


Pogrzeb za życia i planowanie pogrzebu w Polsce

Ostatnio na naszym rynku funeralny często są zapytania co do pogrzebu za życia. Pogrzeb ten jest zamawiany przez klienta , w chwili gdy ma inną wizję niż tradycyjny pochówek pogrzeb za życia i planowanie pogrzebu lub gdy nie chce obarczać najbliższej rodziny .

Klient przychodzi do zakładu pogrzebowego i zamawia usługę pogrzebową dla siebie. Indywidualnie dobiera usługę, trumnę/urnę, wykonanie pogrzebu, transport pogrzebowy, nagrobek, grób za życia.

Wykonanie tego pogrzebu gwarantuje zakład pogrzebowy : od chwili zlecenia tej usługi, do chwili śmierci zleceniodawcy.

Przykładem takim był :

jeden z pierwszych zaplanowanych pogrzebów młodego człowieka, którzy uprawia sporty ekstremalne. Już taki klient zaplanował tą usługę, w jednym z domów pogrzebowych w Polsce.


Trumny kremacyjne, trumny do kremacji jaką wybrać…

Trumny kremacyjne są dziś powszechne do kremacji w zależności od woli rodziny. Rodzina zlecając zakładowi pogrzebowemu usługę t. z. kremację ciała, podejmuję decyzję jaką wybrać trumnę do kremacji dla zmarłego. Przykładem takim są: trumny sosnowe i kartonowe, dziś powszechnie używane do kremacji. Wykonane one są jako zwykłe sosnowe nie polakierowane, gdyż muszą one spełniać wymogi co do kremacji.

W procesie kremacyjnym trumny z ciałem zmarłego, następują procesy pod wpływem wysokiej temperatury, gdzie uchodzi dym do atmosfery. Dlatego stąd te wymogi kremacyjne, by nie zanieczyszczać środowiska.

Trumny kremacyjne wzory i skład

Trumny kremacyjne na Polskim rynku są w różnych wzorach i komponentach.

Można zaliczyć do nich trumny sosnowe i trumny kartonowe. Trumny sosnowe są niepolakierowane a trumny kartonowe są wykonane z grubego kartonu w odpowiednim wzorze. Kartonowa trumna do kremacji może być w kolorze brązu, biała lub w odpowiednim wzorze narzuconym przez producenta, zaś sosnowa jest tylko w kolorze jasno białym, jak czyste drzewo sosnowe po ścięciu. Trumny te pokazywane są przez producentów na targach pogrzebowych, gdzie prezentowane są różne modele. I tak można wybrać trumnę do kremacji, gdyż bowiem zależy to tylko od rodziny zmarłego, jaką chce wybrać i ile chce na nią przeznaczyć. Co do kwestii finansowej: to trumny kremacyjne kartonowe są zazwyczaj tańsze od trumien sosnowych.

Ceny trumien kremacyjnych.

Ceny trumien kremacyjnych są bardzo zróżnicowane. Zapraszamy do kontaktu z nami, w sprawie dobrania odpowiedniej trumny kremacyjnej oraz cennika trumien.


Dom pogrzebowy w Warszawie, czyli tematyka domów pogrzebowych.

Dom pogrzebowy w Warszawie, czyli tematyka domów pogrzebowych. Dom pogrzebowy kiedyś i dziś oraz rozwój na rynku…

Dom pogrzebowy w kulturze polskiej

Dom pogrzebowy i usługi związane z grzebaniem zmarłych są tak stare jak świat. W naszej kulturze polskiej jeszcze kilkanaście lat wstecz, nikogo nie interesowało jak, gdzie i przez kogo będzie wykonana usługa pogrzebowa. Wiadomo było iż zmarły miał najlepszy garnitur, ciało w trumnie było wystawiane w domu zmarłego i bywało iż rodzina się żegnała przez kilka dni. Trumna zaś była sosnowa lub dębowa, ubita z kilkunastu desek, nawet często nie heblowanych i nie polakierowanych. W tamtych czasach nikt nie zwracał na coś takiego jak, obsługę pogrzebu t. j. żałobników, którzy wyglądali względnie i często nie wylewani za kołnierz, bynajmniej tak było na pogrzebie mojego dziadka.

W miarę postępu technologii i rynku, dziś ludzie a zwłaszcza rodziny zmarłego, bardzo uważnie przywiązują uwagę co do pogrzebu najbliższej osoby. Dlatego szukają sprawdzonych domów pogrzebowych, gdzie są wpełni profesjonalnie obsłużeni, mają szczere i ciepłe przyjęcie, a co za tym idzie, mają wpełni profesjonalnie wykonaną i przygotowaną usługę.

Dom pogrzebowy dzisiaj

Dziś dom pogrzebowy w Warszawie świadczy usługi w pełni profesjonalnie, gdyż często klient zleca tylko usługę i wszystkie formalności co do pogrzebu wykonuje za niego dom pogrzebowy.

W dzisiejszych domach pogrzebowych możemy wybrać wszystko do naszej usługi. Wybierając dom pogrzebowy mamy zagwarantowane usługi takie jak: przygotowanie zwłok do pochówku, chłodnię dla zmarłego, ubranie, eksportację zwłok, karawany pogrzebowe, wieńce, wiązanki pogrzebowe, trumny, urny, tabliczki które często możemy zobaczyć na żywo, nekrologi w gazecie, autokary i mini busy do pogrzebu, pomniki i konsolację popogrzebową.

Wszystkie te w/w usługi są dobierane według zlecenia klienta, który organizuję uroczystość pogrzebową dla swojego bliskiego.

Domy pogrzebowe w obecnych czasach stawiają na wysokie wartości, jakimi są: miła fachowa obsługa klienta, rzetelna firma pogrzebowa oraz miły i rzetelny personel zakładu pogrzebowego.

Domy pogrzebowe w Warszawie – konkurencja na rynku

W obecnych czasach domy pogrzebowe w Warszawie, konkurują miedzy sobą, a co za tym idzie, cały czas stawiają na nowości, które się pokazująca rynku funeralnym. Dlatego poprzez różne inwestycje domów pogrzebowych, mamy do wyboru ekskluzywne karawany pogrzebowe, szeroki wybór urn, trumien, tabliczek, kwiatów do ceremonii pogrzebowej oraz szeroki wybór usługi związanej z pochówkiem który zagwarantowany jest poprzez szeroki wachlarz usług pogrzebowych.


Kremacja zwłok Warszawa, jak i kiedy zorganizować…

Kremacja zwłok (lub też spalanie zwłok)w czasach zamierzchłych przedchrześcijańskich. Ciało zmarłego ubrane było w piękne, najlepsze ubranie, wkładane były różne rzeczy osobiste, biżuteria, które było palone na pokaz publiczny ludzi. Prochy były zbierane do glinianych naczyń i chowane w grobach.

Tradycyjne chrześcijaństwo nie pochwala kremacji zwłok, gdyż uważa, iż ciało jest uświęcone poprzez sakramenty święte i stanowi jedność z duszą człowieka. Kremacja była nazywana sztuką pogańską, gdyż stosowana była w religiach pogańskich.

Obecnie w XX wieku Episkopat Polski wydał rozporządzenie, iż trumna ze zwłokami powinna być odprawiona w uroczystości kościelnej. Następnie powinna odbyć się kremacja zwłok i pochowanie urny z prochami. Mimo to pozwala się na obrzędy kościelne z urną prochami przed w/w procesem.

Czym jest kremacja zwłok

Kremacja jest to proces spopielenia ciała w odpowiedniej trumnie kremacyjnej, poprzez spopielenie zwłok w piecu kremacyjnym. Jest to narzucone wymogami sanitarnymi, jakimi są uregulowane procesy z tym związane. Trumna do kremacji musi być nie lakierowana. Urna ma zawierać od 3,5 do 5 litrów i ciało w trumnie kremacyjnej nie może mieć włożonych rzeczy, które zawierają m.in. baterie, akumulatory, materiały plastikowe oraz innych przedmiotów łatwo palnych i płynnych. Sam proces kremacji trwa 2 do 4 godzin, zaś proces końcowy to studzenie prochów.

Kremację zwłok (spalanie zwłok) możemy zorganizować w obecnych czasach praktycznie z dnia na dzień, gdyż już w samej Warszawie funkcjonują dwie spopielarnie t.j. na cmentarzu Komunalnym Północnym i Południowym oraz inne prywatne firmy pogrzebowe w obrębie warszawskim.

Kremacja zwłok jest najbardziej powszechną formą pochówku na całym świecie, gdzie za tym idzie mniejszy koszt pogrzebu i dostępność co do pochowania w grobie, gdyż urnę z prochami zawsze możemy pochować w grobie.

Kremacja zwłok cennik.

Aby poznać ceny kremacji zwłok w Warszawie prosimy o kontakt, ponieważ wszystko ustalamy indywidualnie z klientem. Osobiste podejście do kremacji zwłok, sprawia, że wszystko jest zorganizowane należycie oraz z właściwym podejściem do tak trudnych spraw.


Karawan pogrzebowy Warszawa i transport zwłok karawanem po Warszawie od czasu zakończenia II wojny światowej…

Jak pisaliśmy we wcześniejszym artykule karawany pogrzebowe są dziś powszechne w Polsce i na całym świecie. Nie każdy zatem wie, iż pierwsze karawany zmotoryzowane pojawiły się w Warszawie jeszcze przed II wojną światową. Miało to miejsce już w 1928 r gdzie wówczas wprowadzono do użytku dwa karawany samochodowe i kilka karet do transportu zwłok na dłuższe trasy. Te karawany były wyposażone miejsce na trumnę i ławę siedzącą dla żałobników. Niestety nie cieszyły się zbyt długo popularnością, gdyż ówczesne społeczeństwo nie chciało karawanów samochodowych i wówczas po nie całym roku zostały wycofane z obiegu. Powróciły one wówczas po II wojnie światowej i do dnia dzisiejszego są wykorzystywane powszechnie przez firmy pogrzebowe w Warszawie i na całym świecie.

Zgodnie z przepisami rodzice mają prawo do rejestracji dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego a szpital zobowiązany jest do wystawienia pisemnego zgłoszenia urodzenia martwego dziecka oraz wydania karty zgonu. Taki dokument przysługuje każdemu martwo urodzonemu dziecku bez względu na czas trwania ciąży.

W przypadku odmowy wystawienia w/w dokumentu przez szpital, argumentowanym tym, iż nie można ustalić płci dziecka, rodzice mogą na własny koszt zrobić badanie genetyczne w celu określenia płci dziecka – np. w Instytucie Genetyki Sądowej w Bydgoszczy. Takie badanie to koszt rzędu ok. 510zl z kosztami przesyłki.

Na podstawie dokumentu stwierdzającego płeć dziecka, Urząd Stanu Cywilnego wydaje skrócony akt urodzenia dziecka z adnotacją,
iż dziecko zostało martwo urodzone.

Pogrzeb dziecka następnie odbyła się w tradycyjny sposób jak przy pochówku dorosłego człowieka, według woli rodziny. Można bowiem dziecko martwo urodzone pochować trumnie lub urnie do własnego grobu.

W takiej sytuacji przysługuje prawo do zasiłku pogrzebowego po śmierci martwo urodzonego dziecka


Przechowanie zwłok i chłodnia dla zmarłego w zakładzie pogrzebowym

Przechowanie zwłok jest to proces przechowania ciała zmarłego, od dnia zgonu do chwili ostatniego pożegnania przed pochówkiem. Obecnie bardzo duża ilość zgonów następuje w szpitalach lub domach opieki, ale bywa też iż zgon następuje w domu rodzinnym. Dlatego zakłady pogrzebowe świadczą taką usługę, jak całodobowa eksportacja ciała (całodobowe pogotowie pogrzebowe) zwłok z przechowaniem ciała.

Wtedy następuje proces odbioru ciała zmarłego z domu rodzinnego lub z domu opieki, gdzie przebywał zmarły, i transport zwłok do chłodni domu pogrzebowego. Następnie ciało jest przechowywane do uroczystości pogrzebowej.

Przechowanie zwłok jest to proces utrzymania ciała w nienagannym stanie, od chwili śmieci do chwili pożegnania przed pogrzebem. Ciało jest przechowywane w temperaturze od 4-8 stopni. Taka temperatura zapewnia zwłokom zahamowanie postępu rozkładu ciała i postępu rozwoju bakterii gnilnych.

W przypadku gdy ciało jest już w rozkładzie, temperatura jest dużo niższa, niż podczas procesu przechowania zwłok. Takim procesem nazywamy zamrożenie ciała w zamrażarce. Temperatura w tedy jest poniżej zera i proces gnilny ciała jest zatrzymany. W/w proces jest sporadyczny w przypadkach zakładów pogrzebowych, gdyż w/w usługę można zaliczyć do przypadków ekstremalnych.

To są przypadki gdzie nastąpiło samobójstwo lub gdy ciało zostało odkryte przez rodzinę po kilku dniach od zgonu.

Wtedy zwłoki przewożone są bezpośrednio na medycynę sądową, gdzie później ustalane są przyczyny i data zgonu. Tam po ustaleniach i informacjach dla rodziny, ciało jest przygotowane do pogrzebu.

W tak ekstremalnym przypadku większość rodzin decyduje się na kremację ciała swojego bliskiego, gdyż jest wtedy ciało w nagannym stanie i bywa że nie jest wstanie rozpoznać swojego zmarłego.

Ile kosztuje przechowanie zwłok

Być może zastanawiają się państwo ile kosztuje przechowanie zwłok? Po wszelkie informacje związane z opłatą i kosztami przechowania ciała zmarłego uprzejmie prosimy o kontakt z nami. Udzielimy wszelkich potrzebnych informacji w tym zakresie.


Święto zmarłych, dzień Wszystkich Świętych, pamięć o bliskich…

Jak co roku obchodzimy wyjątkowy dzień, jakim jest 1 listopada. W tym dniu nadchodzi zaduma, refleksja, nostalgia i mimo niezależnie od wiary wszyscy odwiedzamy cmentarze.

W naszej kulturze chrześcijańskiej, dzień 1 listopada jest dniem Wszystkich Świętych, wtedy modlimy się za wszystkich męczenników, którzy zostali umęczeni za wiarę w Jezusa Chrystusa. Zaś dzień 2 listopada jest dniem zadusznym (dniem zmarłych), gdzie polecamy modlitwie wszystkie dusze zmarłych.

Przy odwiedzinach bliskich na cmentarzach, zapalamy znicze, stawiamy świeże kwiaty i modlimy się nad grobami. W tym dniu również pamiętamy o tych, co w przeszłości oddali życie za ojczyznę, dlatego odwiedzamy ich groby by uczcić ich pamięć. Ponieważ należy się pamięć i cześć tym, którym dziś zawdzięczamy życie w wolnym i demokratycznym kraju. Ten dzień jest jedynym dniem w roku, gdzie wszyscy się spotykamy nad grobami bliskich i w którym często się spotykamy z krewnymi którymi się dawno nie widzieliśmy.

Dlatego powinniśmy szanować cmentarze i groby, gdyż wszystko co ziemskie przemija, ale pamięć o naszych bliskich czy też bohaterach pozostanie na długo w naszych sercach.